рентген

Шкідливість стоматологічних рентгенівських досліджень

Дослідження з використанням рентгенівських променів вже давно стали повсякденними в стоматологічній практиці. Саме з допомогою даного виду досліджень ми можемо поставити або підтвердити більшість діагнозів хвороб зубів і навколозубних тканин (стан кісткової тканини). Проте, в силу недостатньої інформованості, багато людей ще й досі бояться робити рентгенівські знімки. Наскільки шкідливими є дентальні рентгенівські знімки насправді?

 Біологічний вплив іонізуючого випромінювання

При опроміненні живих організмів, зокрема людини, виникають біологічні ефекти, величина яких при одній і тій самій поглинутій дозі різна для різних видів випромінювання. Біологічний вплив іонізуючого випромінювання вимірюється в Зівертах. Зіверт – одиниця вимірювання еквівалентної дози іонізуючого випромінювання, що дає нам можливість порівняти різного роду випромінювання. Всі джерела випромінювання, в тому числі сонячні промені, випромінювання мінералів, техніки шкідливі для організму людини в великій кількості.

рентген

 Дози іонізуючого випромінювання

На сьогоднішній день в стоматологічній практиці використовуються рентгенівські апарати з дуже низькою величиною випромінювання. В таблиці нижче наведені дані про отримані дози іонізуючого випромінювання під час різних рентгенологічних досліджень в стоматології, виражені в мікроЗівертах (мкЗв, µSv, 1Sv = 1 000mSv = 1 000 000 µSv).

Проте, без порівняння з іншими, більш “приземленими” випромінюваннями ця таблиця дуже малоінформативна і незрозуміла для людей, які не мають нічого спільного з рентгенівськими апаратами в щоденній практиці. Тому, в наступній таблиці ми привели приблизні дані, щодо інших повсякденних випромінювань.

Порівнюючи дані двох таблиць, можемо зробити висновок про шкідливість рентгенологічних стоматологічних процедур. Іонізуюче випромінювання, отримане під час трансатлантичного перельоту (а ви знали що воно є?) вище, ніж при конусно-променевій комп’ютерній томограмі (CBCT, ConeBeamComputedTomography) обох щелеп разом з гайморовими пазухами та носовими ходами. Сучасне обладнання дає можливість отримати якісні діагностичні дані з мінімальним рентгенівським випромінюванням.

У всякому випадку, якщо ви стурбовані впливом рентгенівського випромінювання, обговоріть необхідність дослідження зі своїм стоматологом.